Kohout Engineering
CZ EN

Proč používat technologii e-dison?

Inovační ekologická technologie elektrochemické aktivace vody (ECA) pracuje na principu membránové elektrolýzy vodného roztoku soli. Výsledkem jsou dva rozdílné roztoky: e-dison+ a e-dison– .

e-dison+

roztok odcházející z prostoru anody obsahující směs velmi účinných oxidantů s vynikajícími biocidními vlastnostmi schopný účinně likvidovat bakterie, viry, řasy a zárodky plísní

e-dison–

roztok odcházející z prostoru katody s dobrými mycími a odmašťovacími schopnostmi, který je současně účinný při odstraňování nežádoucího biofilmu a úsad v potrubních systémech

Vhodným mísením obou složek vzniká roztok, který nejenom spojí schopnosti obou výchozích roztoků, ale umožní i optimální nastavení pH celého systému.

Výhody řešení e-dison

Nedochází k manipulaci a skladování nebezpečných chemikálií.
Biocid je vyráběn metodou "in situ" V místě jeho spotřeby, surovinami jsou pitná voda, elektrická energie a kuchyňská sůl.
Biocidu je vyráběno jen takové množství, jaké je v danou chvíli potřeba.
Oba produkované roztoky i jejich sloučeniny jsou netoxické, biodegradovatelné, nepoškozují zdraví ani životní prostředí.
Výsledný biocid zachovává své schopnosti i po aplikaci, tj. bakterie a viry jsou likvidovány nejen v místě aplikace, ale i v celém návazném systému.

Bazénová technologie

Návštěvníci ocení

 • absence zápachu chlóru
 • zvýšení sterility prostředí
 • výrazné snížení nebezpečí alergických reakcí kůže a očí
 • pozitivní účinek na drobná poranění a kožní plísně

Provozovatelé ocení

 • prodloužení životnosti filtrů a rozvodů vody
 • biocid lze s výhodou používat k úklidu a desinfekci prostorů sprch, umýváren, toalet, šaten, prostorů pro relaxaci apod.

Technologie úpravy pitné vody v živočišné výrobě

Chovatel ocení

 • při desinfekci prostor a zařízení není nutná žádná ochranná lhůta
 • prevence legionel
 • vyšší konverze krmiva
 • lepší zdravotní stav chovu
 • nižší úmrtnost
 • prodloužení životnosti napáječek, filtrů a rozvodů vody
 • biocid lze s výhodou používat i k desinfekci povrchů stájí, laboratoří, skladů ale i rukou a nářadí